Perfect storm of environmental and economic collapse closer than you think

Jonathon Porritt

Guardian

Green measures have to be at the heart of any financial rescue packages if we are to avoid catastrophe

A "perfect storm" of food shortages, scarce water and high-cost energy will hit the global economy before 2030, said the government's chief scientific adviser, John Beddington, last week. Factor in accelerating climate change and this lethal cocktail leads to public unrest, cross-border conflict and mass migration – in other words, an economic and political collapse that will make today's economic recession seem very tame indeed. But though I totally agree with John Beddington's analysis, I think he's got the timing wrong. This "perfect storm" will hit much closer to 2020 than 2030.

It may seem inappropriate – callous even, with unemployment at the two million mark in the UK – to be inviting people to get worked up about some possible economic collapse in the future. But if we are to avoid that ultimate recession, from which there will be no conventional recovery in a normal boom-and-bust cycle, then we have to start thinking about today's recession in a completely different way. Both in terms of our analysis of underlying causes and appropriate remedies.

On the analysis front, people seem blind to the fact that the causes of the economic collapse are exactly the same as those behind today's ecological crisis – and behind accelerating climate change in particular. As Adair Turner's first report as chair of the Financial Services Authority (FSA) demonstrates, the neo-liberal obsession with deregulation has done untold damage to capital markets. But people should understand that the same deregulatory fervour has caused untold damage to the natural environment, all around the world, for the past 20 years or more.

It's exactly the same when one looks at the unholy trinity that has made today's capital markets so spuriously dynamic: mispricing of risk, misallocation of capital, and misalignment of incentives. Catastrophic impacts on markets; catastrophic impacts on the environment.

And then there's the debt issue. Governments have systematically stoked up levels of personal and national debt (including insane asset bubbles in housing, land and property) explicitly to force-feed high levels of economic growth. We will all be paying off those financial debts for decades to come.

On the environment front, as our financial debts have built up, so have our debts to nature – in terms of the unsustainable depletion of natural resources, measured by the loss of topsoil, forests, fresh water and biodiversity. Everybody knows that liquidating capital assets to fuel consumption is crazy but nobody seems to know how to stop it.

There is a simple conclusion here: the self-same abuses of debt-driven "casino capitalism" that have caused the global economy to collapse are what lie behind the impending collapse of the life-support systems on which we all ultimately depend.

As regards appropriate remedies, the link between today's recession and the perfect storm that awaits us in 2020/30 couldn't be clearer: sort out today's calamity by investing in infrastructure and technologies to help avoid tomorrow's infinitely worse calamity. In other words, a massive "green recovery package" along the lines we are now seeing in the US, South Korea and other European countries, focusing on energy efficiency, renewables, smart energy grids, new transportation solutions and so on.

The government is sort of interested in this, with lots of very eloquent words about a new low-carbon industrial strategy. But as the Sustainable Development Commission has pointed out, the percentage of the total recovery-based expenditure devoted in the UK to this kind of "sustainable new deal" to date is derisory. It's about 7% as opposed to 80% in South Korea, for instance. We simply have to ensure that the unsustainable elements in today's recovery package (such as the useless VAT giveaway) do not overwhelm the low-carbon, sustainable elements.

But the commission has gone even further than this by raising the whole issue of economic growth. Is it possible to avoid the "ultimate recession" if all we are doing is trying to get back as fast as possible to the same old "economic growth at all costs"? In a report to be published next week (provocatively entitled Prosperity without growth?), the SDC urges politicians of all parties to get serious about the very real limits to growth we're running up against today – both social and environmental.

Politicians serve us ill by disconnecting their policies for economic recovery from what has to happen very urgently indeed if we are to avoid the horrors of accelerating climate change and the kind of "perfect storm" that the chief scientific adviser is flagging up as inevitable – unless we fundamentally change the rules of the growth game.

• Jonathon Porritt is founder director of Forum for the Future and author of Living Within Our Means: Avoiding the Ultimate Recession. He is also chairman of the UK Sustainable Development Commission.

accelerate - przyspieszać

asset bubble - bąbel cenowy (sudden and dangerous rise in the price of an investment or security)

boom-and-bust - hossa i bankructwo

callous - bezduszny

depletion - uszczuplenie

derisory - śmiechu wart

expenditure - wydatek, zużycie

explicitly - wyraźnie

fervour - ferwor, zapał

impend - grozić, zbliżać się

incentive - zachęta, bodziec

lethal - śmiertelny

misalignment - niewłaściwe uszeregowanie

misallocation - niewłaściwe przydzielanie, niewłaściwe kredytowanie

mispricing - niewłaściwe wycenianie

remedy - lekarstwo

scarce - niewystarczający

spuriously - nieprawdziwie

stoke (up) - podsycać; dokładać do

tame - nudny, nieciekawy; uległy

topsoil - warstwa uprawna, górna warstwa gleby

unholy trinity - od: holy trinity (trójca święta); nieświęta trójca

unsustainable - niezrównoważony

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Prezenty językowe do 30% taniej!

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

INFLUENCE czy AFFLUENCE

Niepoliczalny rzeczownik „affluence” oznacza ‘zamożność’, ‘bogactwo’, ‘dostatek’, np.:(1) His affluence really impressed me.Jego zamożność rzeczywiście ...

Przyimki - czas

Przyimka „at” używamy, podając konkretną godzinę w ciągu dnia: „at 10 o’clock” ‘o dziesiątej’„at noon/at midnight” ‘w południe/o północyR...

Zero Conditional

Angielskie zdania warunkowe - prawdy ogólne (Conditional 0)Niektóre zdania warunkowe mają charakter prawd ogólnych, np.:(1) If you meet an Englishman, speak English.Jak spotykasz Anglika, mów po angie...

ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:(1) Both young and adult readers ...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

Past Simple

       Chcesz utrwalić lub poszerzyć swoją wiedzę z gramatyki? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Czasowników w czasie przeszłym prosty...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physic...

AS, BECAUSE, SINCE - UZASADNIANIE

\"As" i "because" stosujemy podobnie do polskich słów 'ponieważ', 'gdyż', 'bo'. Po "as" i "because" wprowadzamy zdanie opisujące przyczynę zdarzenia. W przeciwieństwie do języka polskiego...

FAITH czy BELIEF

„Belief” (‘przekonanie’, ‘wiara’) funkcjonuje przede wszystkim jako rzeczownik policzalny z przedimkiem, czyli odnosi się zwykle do poszczególnych przekonań (patrz ...

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

DWUKROPEK

Dwukropkiem posługujemy się w kilku ściśle określonych sytuacjach. W jednym z najczęstszych użyć poprzedza on wyliczenie, czyli grupę wyrażeń przynależnych do tej samej kategorii gramatycznej, oddziel...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

MINUTE

Rzeczownik “minute” oznacza ‘minutę’. Używamy go prawie zawsze przy podawaniu czasu z dokładnością do minut (w języku polskim wyraz ‘minut’ jest zazwyczaj w takiej ...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

LEND czy BORROW

Szukasz skutecznego sposobu na naukę i utrwalenie słownictwa?Fiszki PLUS Zwroty konwersacyjne to pakiet, dzięki któremu szybko i skutecznie nauczysz się zaawansowanych zwrotów konwersacyjnyc...

Future Perfect

Czasu przyszłego uprzedniego (“future perfect”) używamy, gdy chcemy powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą jakąś czynność.. W zdaniach zbudowanych w ...

ENSURE, ASSURE, czy INSURE

Czasownik „assure” znaczy ‘zapewniać (kogoś o czymś)’, np.:(1a) I assure you there is nothing to worry about.Zapewniam cię, że nie ma się o co martwić.(1b) *I ensure you there ...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

WIDE czy BROAD

Zarówno wyraz „broad”, jak i wyraz „wide” można tłumaczyć na język polski przy pomocy przymiotnika ‘szeroki’. Warto jednak zapamiętać, że „broad” z regu...

BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „...

LIKE czy ALIKE

Wyraz „alike” odpowiada polskim przymiotnikom ‘podobny’, ‘przypominający (kogoś/coś)’, np.:(1a) Joanna and I are alike.Joanna i ja jesteśmy do siebie podobni. (1b) ...

MIND czy BRAIN

Rzeczownik „brain” oznacza ‘mózg’ lub ‘półkulę mózgu’, np.:(1a) The right brain controls the left-hand side of the body.Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę c...

Przedimek angielski 'THE'

  Przedimek angielski 'THE' Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek ...

Subskrybcje

Zapisz się do subskrypcji aby codziennie otrzymywać wiadomości i uczyć się słowek
captcha 

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Eau la la! Parisians get free fizzy wate…

France's addiction to bottled sparkling water is up there with its penchant for bike racing, foie gras and Johnny Hallyday. Now, authorities in Paris are attempting to fight back against the n...

Strategy 7 - Paper 2 article

This time we will have a closer look at an article. It may be one of the choices in Part 2 of the FCE writing Paper, both on the basis of set reading books and not. Below you will find a few example t...

William Shakespeare - As You Like It

All the world’s a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts . . . (Act II, Scene 7) As You Like It (c...

10,000 BC

10,000 BC Peter Bradshaw Friday March 14, 2008 The Guardian Roland Emmerich's great big CGI blockbuster lumbers along like one of the woolly mammoths that roam across the screen. Members of ...

THE EMPEROR'S NEW CLOTHES

THE EMPEROR'S NEW CLOTHES Many years ago, there was an Emperor, who was so excessively fond of new clothes, that he spent all his money in dress. He did not trouble himself in the least about his...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...