ENSURE, ASSURE, czy INSURE

Czasownik „assure” znaczy ‘zapewniać (kogoś o czymś)’, np.:

(1a) I assure you there is nothing to worry about.
Zapewniam cię, że nie ma się o co martwić.
(1b) *I ensure you there is nothing to worry about.
(1c) *I insure you there is nothing to worry about.

Konieczne jest w tym wypadku dopełnienie (wskazujące tego, kogo o czymś zapewniamy):

(2a) She assured me that he was OK.
Zapewniła mnie, że on ma się dobrze.
(2b) *She assured that he was OK.

Formalny zwrot znaczący ‘może Pan/i być pewny/a, że...’ to „you can rest assured that...”, np.:

(3) You can rest assured that he will not come here.
Może być Pan pewien, że tu nie przyjdzie

Zwrot „be assured of” odpowiada polskiemu ‘być pewnym (czegoś)’, np.:

(4) She’s assured of passing the exam.
Jest pewna, że zda egzamin.

Czasownik „assure” może też znaczyć ‘ubezpieczać’ – patrz przykład (8).

Natomiast czasownik „ensure” znaczy ‘zapewniać coś’, ‘sprawić coś’, ‘robić coś, by zwiększyć prawdopodobieństwo jakiegoś wydarzenia’ i odpowiada bardziej potocznemu zwrotowi „make sure”, np.:

(5a) To ensure the safety of Americans, strict security rules have been introduced at the airports.
By zapewnić bezpieczeństwo Amerykanom, ostre przepisy bezpieczeństwa zostały wprowadzone na lotniskach.
(5b) *To assure the safety of Americans, strict security rules have been introduced at the airports.

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego zwykle pisze się ten czasownik jako „insure”:

(6) Please, insure that your seat-belt is fastened during take-off. (am.)
Proszę upewnić się, że Państwa pas bezpieczeństwa jest zapięty podczas startu.

Podstawowe znaczenie czasownika „insure” to ‘ubezpieczać (od wypadku losowego)’. Zazwyczaj używa się go, mówiąc o ubezpieczeniach od sytuacji, które mogą nastąpić, ale nie muszą. Czasownik „insure” łączy się z przyimkami „against” (potencjalna przyczyna strat – ubezpieczyć od czego) i „for”(wysokość rekompensaty – ubezpieczyć na ile):

(7a) I insured my car against damage for 100,000 USD.
Ubezpieczyłem samochód od uszkodzeń na 100 tysięcy dolarów.
(7b) *I insured my car for/from damage for 100,000 USD.

Stąd rzeczownik „insurance” odnosi się do ‘ubezpieczenia (od wypadków losowych)’.

Do określenia ubezpieczenia od sytuacji, które na pewno kiedyś nastąpią, lepiej użyć rzeczownika „assurance”, np.:

(8) My life assurance was very expensive.
Moje ubezpieczenie na życie było bardzo drogie.

W amerykańskim angielskim do określenia obu rodzajów ubezpieczeń używa się słowa „insurance”.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne ENSURE, ASSURE, czy INSURE
Loading ...