Have sth. done

have sth done
have sth done
Have/get sth done

Następująca konstrukcja, podobnie jak strona bierna, mówi, że podmiot nie jest wykonawcą czynności. Możemy używać zamiennie “have” i “get”. Konstrukcję tę nazywamy “kauzatywne have/get”:
I must have my hair cut.
Muszę iść do fryzjera.

Porównaj:
I must cut my hair.
Muszę sobie (sam) obciąć włosy.

Inne przykłady:
Don't you want to get your car repaired?
Nie chcesz oddać samochodu do naprawy?

We're getting the job done by some local builders.
Robotę wykonują lokalni budowlańcy.

I'm having her taught English.
Uczę ją angielskiego (zapłaciłem za jej lekcje, nie robię tego samemu).

&I had my house built.
Zbudowali mi dom.

Ale:
I had built my house before the war broke out.
Zbudowałem mój dom, zanim wybuchła wojna. (Past Perfect).

Porównaj: Make/get/have sb do sth.

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Prezenty językowe do 30% taniej!

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Subskrybcje

Zapisz się do subskrypcji aby codziennie otrzymywać wiadomości i uczyć się słowek
captcha 
Loading ...